oz CHAOSMOS 

Občianske združenie CHAOSMOS vzniklo iniciatívou Sone Kúdeľovej a Borisa Vitázka. Zahŕňa umelcov tanečného, performatívneho a audio-vizuálneho umenia. Zameriava sa na tvorbu a prezentáciu performatívnych a pohybových diel, s dôrazom na vizuálnu estetiku, ktorá je podporená novými médiami a technológiami. Autori spolupracujú s viacerími umelcami, vytvárajú kolektívne kreatívne procesy a rozvíjajú tak v sebe rôznorodé prístupy k tvorbe, skrz ktoré reflektujú témy ktoré v nich rezonujú. 

CHAOSMOS tiež pozoruje performativitu okolo seba. Vníma jej pestrosť a jedinečnosť. 
Baví ho ne(definovateľnosť) performance artu. Chce skúmať nie len pozorovaním ale aj priamo. 
V rámci svojich budúcich aktivít chce poskytnúť priestor na prezentáciu viacerým performatívnym dielam, 
a vytvoriť dialóg, či diskusiu s umelcami. 


oz CHAOSMOS
Štatutárny zástupca: Soňa Kúdeľová
Kmeťovo námestie 4, 
Bratislava - Staré mesto, 811 07
IČO: 529403314