solo works:

AUTO ³

Prvá etapa sólovej tvorby začala dielom Autopilot, ako zobrazením nihilistického kolobehu prežívania a hľadania skutočnej, vlastnej identity. 

Druhá etapa - Autocorrect, vznikol tak ako sám funguje. Votrel sa do života, kreatívneho myslenia a tvorby a skrz princíp svojho algoritmu nenápadne poukazuje na zmeny v živote. Na multitasking a snahu nestratiť v ňom svoj hlas. 

Tretia etapa - AUTONOMY je v procese tvorby...