Autopilot

„Je ťažoba naozaj hrozná a ľahkosť nádherná?“

Hľadanie vnútornej rovnováhy v kolobehu (ne)aktivity. V činnosti i v nečinnosti, v ťažobe i v ľahkosti. V každodennosti.

Autopilot - automaticky pilotovaný stroj, funguje spontánne. Viaže sa k životu takému, aký je. Zastáva rolu vedomia i nevedomia ľudského bytia. 

Rozhoduje v situáciách, kedy naše bytie nevládze, nechce, nevie.

Je (?) pohodlnou alternatívou jednania, keď naša fyzická alebo psychická stránka zlyháva a podlieha lenivosti či nerozumnosti. 

Vychovávame sa ním. Nechávame ho konať, ale modulujeme ho, ak chceme. Alebo ak vieme.

Koncept, choreografia, tanec: Soňa Kúdeľová

Dramaturgia: Ivo Dobrovodský


Hudba: The Blackwood Incident


Svetelný dizajn a scénografia: Jozef Čabo


Produkcia: oz Gegangere/ Projekt Batyskaf

PREMIÉRA: 3.12. 2017, Štúdio 12, Bratislava
Z vrejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


" Napriek ťaživosti témy sa v inscenácii vyníma cit pre improvizačné napojenie umelcov a veľké pochopenie Kúdeľovej vízie – kolobehu, ktorý má sugestívne pripomenúť, čo všetko strácame, keď strácame seba." 
          
Veronika Kubanková,
mloki 

  • foto: Šima Muller
  • foto: Radovan Dranga
  • foto: Bara Kapustova
  • foto: Bara Kapustova
  • foto: Bara Kapustova
  • foto: Bara Kapustova
  • foto: Bara Kapustova
  • foto: Bara Kapustova
  • foto: Bara Kapustova