soňa.

Pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreografka, tanečnica, performerka a lektorka. Študovala tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici a neskôr študovala na katedre estetiky Univerzity Komenského v Bratislave. Teoretické štúdium smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia v historickom kontexte. Štúdium ukončila prácami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Soňa skúma nové prístupy v performatívnom umení a ich presahy. Sleduje tok umenia a jeho rizomatické umiestnenie v každodennom živote, nazerá na jeho históriu a otvorene pristupuje k jeho súčasnej podobe. Čerpaním z každodennej performativity získava skúsenosť a poznanie ako uchopiť seba, v zhluku dnešnej spoločnosti, aj podstatnú motiváciu a kreatívnu spontánnosť v procese tvorby.

Skrz neustály výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahoch, či spoločnosti. Vytvára kolektívne spolupráce s vizuálnymi, hudobnými a intermediálnymi umelcami kde v spoločných procesoch testujú hranice umeleckých vyjadrení v jednom čase a priestore. Okrem každodenného života, ľudí a ľudského charakteru, ju inšpirujú naďalej aj odborné teoretické texty, štúdie a eseje o umení a spoločnosti. 

Vytvorila dve sólové tanečné inscenácie – Autopilot a Autocorrect v spolupráci s platformou Batyskaf. Momentálne má rozpracovaný nový sólo projekt Autonomy s vizuálnym umelcom Borisom Vitázkom, a kolektívny participatívny projekt Zvuky ticha/ SOUND OF SILENCE.

Spolupracuje na projektoch Manifest Možností (P. Fornayová) a kolektívnom procese multimediálnej inštalácie Čiary (2021). Participovala na projekte Do Dna (mimoOs), projekte Game (T. Danielis) na rezidenciách v Budapešti a Grazi, a na viacerých výskumných projektoch, či performance v rámci Bratislavy (Biela Noc, JAMA, B. Janáková, L. Bobalik, D. Koššová, A. Gregušová, GMB - J. Pastirčák, Dobrý Trh, Galéria Umelka)

Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu Telohra a členkou rady PlaST - Platforma pre súčasný tanec.
"Chcem zaznamenať všetko. Čítam jednu vetu dookola. Čítam jednu vetu dookola. Čítam jednu vetu dookola. Jednu vetu dookola. Vetu dookola. Dookola. Naťahujem vrásku nad sánkovou kosťou a hýbe sa mi telo"

CV

  VZDELANIE:

 •   2007 - 2011   Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica - odbor TANEC
 •   2012 - 2017   Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - odbor ESTETIKA

  AUTORSKÉ TANEČNÉ SKÚSENOSTI:

 •   2020/2021  AUTONOMY (CHAOSMOS, B. Vitázek)
 •   2020      Zvuky ticha / SOUND OF SILENCE - (work in progress na JAMA 2020)
 •   2019     Autocorrect (Project Batyskaf)
 •   2017     Autopilot (Project Batyskaf)

  AUTORSKÉ KOLABORÁCIE:

 •   2020/2021       Multimediálna inštalácia Čiary (B.Sliepková, J. Šicko, J.Pastirčák)
 •   2019      Manifest Možností (P. Fornayová)
 •   2018          GAME (T. Danielis - rezidencia v Budapešti a Grazi)
 •   2017          Do Dna (mimoOs)
 •   2017          Priváte (D. Koššová)
 •   2015      Výskumný projekt VŠMU (B. Janáková, L.Bobalik)

  OSTATNÉ PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 2020 - súč.  

 • Členkou rady PlaST - Platforma pre súčasný tanec 
 • Manažérka produkcie a PR rezidenčného projektu Residance
 • Koordinátorka priestoru Telocvičňa v Novej Cvernovke
 • Koordinátorka rezidentov Reaktor a Residance v Novej Cvernovke

  2018 - súč.      

 • Spoluzakladateľka a organizátorka vzdelávacieho projektu Telohra
 • Koordinátorka a PR manažérka projektu